Het Groot Voorburgs Dictee

Woensdag 11 november waren we uitgenodigd om met een kleine bezetting (small band) een kort optreden te verzorgen bij het Groot Voorburgs Dictee.
Dit werd voor de 4e keer georganiseerd door de Rotaryclub in Voorburg. De opbrengst kwam dit jaar ten goede aan de stichting Kinderarmoede voor een project op een basisschool in Leidschendam-Voorburg.
Natuurlijk wilden wij graag ons steentje daaraan bijdragen.

Na het dictee, waarbij er zelfs 3 personen 0 fouten hadden, was het onze beurt om tijdens het juryberaad de tijd vol te spelen.
De grote kerk, waar het evenement plaats vond galmde lekker waardoor het maar goed was dat we met een kleine bezetting waren gekomen!

De reacties waren goed dus hopelijk volgen er nog meer optredens!